testar123https://www.h2entreprenad.se

Transporter och leveranser

Table of Contents

Transporter

 

Transporter är en väldigt viktig grundsten i vårt hållbarhetsarbete, inte nog med att det är viktigt så är det också något som vi med relativt små och enkla medel kan påverka. Då de tyngre fordonen som ofta används för transporter vanligtvis drivs av diesel så har vi nu påbörjat bearbetningen av våra leverantörer till att använda ett mer Fossilfritt och förnyelsebart bränsle, detta då det idag finns bra alternativ till traditionell diesel så länge motorerna är anpassade för detta.

 

FÖRNYBART DRIVMEDEL HOS VÅRA LEVERANTÖRER

Vi har idag ordnat så att hela maskinparken använder HVO100 hos Skanska Rental. Vi gjorde även en direkt åtgärd så att allt som levereras från Gimo drivs på ett bränsle som är 40% förnyelsebart, här har vi som mål att landa i ännu bättre drivmedel t.ex HVO100 innan årsskiftet.

 

DEN BÄSTA TRANSPORTEN ÄR DEN SOM ALDRIG BLIR AV

Att se till att våra transportmedel använder sig av rätt drivmedel är en del, men den delen som har mest påverkningsgrad är hur vi väljer att lägga upp våra leveranser. För hur bra drivmedel som än används så kommer vi ju aldrig ifrån att 1 leverans är bättre än 2 leveranser för vår moder jord. Genom att vi är ute i god tid samt att vi med en helikoptersyn kan planera och samordna våra leveranser så skapar vi så många mervärden. Vårt projekt vår en jämnare framfart vilket ger oss en drägligare vardag samtidigt som vi bidrar med något gott åt vår miljö.

 

Detta är definitionen av win win!  

 

Leveranser

Leveranser är en utav den mest omfattande delen för oss i våra projekt. Tänk er själva att alla ingående delar i ett flerbostadshus transporteras på ett eller annat sätt till arbetsplatsen. Detta innebär att vi behöver strukturera upp kommunikationsflödet då det sällan är personen som köper materialet som tar emot materialet.

 

Från och Q4 2021 uppdateras vyn i BOON för leveranser som avser en etapp. Detta innebär att det kommer vara obligatoriskt att fylla i checklista i BOON för att uppnå kvalitetskrav. Har du som ansvarig för leveransen fyllt i BOON helt komplett kommer det finnas ett kvalitativt underlag till personen som ska vara mottagare för det. Vi har samtidigt samlat in statistik för oss i vår hållbarhetsresa!

 

1. Leveransdatum, datumet när produkten anländer till byggarbetsplatsen.

2. Avsändare, företaget som vi handlar produkten utav. (M.h.a det kan vi räkna ut transportsträckan i hållbarhetsberäkningar)

3. Mottagare, person som ansvarar att ta emot produkten vid byggarbetsplatsen.

4. Omfattning, antalet produkter och vilken form det levereras i.

5. Tidslossning, är det en specifik tid på dagen som transporten ska anlända.

6. Lossning, krävs det lull, bärhjälp, kranlyft?
(Ej ifyllt betyder det att mottagande person kan ta emot produkten själv på ett ergonomiskt sätt)

7. Fritext, specifika detaljer kan länkas här. Avtal, OE övrig info som man vill meddela mottagare.

 

 

 

 

Translate »