testar123https://www.h2entreprenad.se

04. Transporter och leveranser

Table of Contents

Transporter

 

Transporter har stor betydelse i vårt hållbarhetsarbete, inte nog med att det är viktigt så är det också något som vi med relativt små enkla och medel kan påverka.

 

Då de tyngre fordonen som ofta används för transporter vanligtvis drivs av diesel så har  inköpsavdelningen nu påbörjat bearbetningen av våra leverantörer till att använda ett mer fossilfritt och förnyelsebart bränsle, detta då det idag finns bra alternativ till traditionell diesel så länge motorerna är anpassade för detta.

 

  • Skanska Rentals maskinpark använder HVO100 som bränsle. (100% förnyelsebar diesel)

 

  • Gimo Bygg använder ett bränsle som är 40% förnyelsebart diesel.
  • Målbild innan 2022 är att ha ett bättre drivmedel (ex HVO100).

 

 

Att se till att våra transportmedel använder sig av hållbart drivmedel är en del, men den delen som har mest påverkningsgrad på är hur vi väljer att lägga upp våra leveranser.

 

För hur bra drivmedel som än används så kommer vi ju aldrig ifrån att 1 leverans är bättre än 2 leveranser för vår moder jord. Genom att vi är ute i god tid samt att vi med en helikoptersyn kan planera och samordna våra leveranser så skapar vi så många mervärden. Vårt projekt får en jämnare framfart vilket ger oss en drägligare vardag samtidigt som vi bidrar med något gott åt vår miljö.

Translate »