testar123https://www.h2entreprenad.se

00. TEAMS

 

 

 

Överlämningar och uppföljning i TEAMS

Vi jobbar i plattformen TEAMS med tilläggsmodulen ”Tasks”.  I Tasks har vi skapat  upp ”Buckets” med tillhörande ”Checklistor”.  Checklistorna är en hjälpreda så vi inte riskerar att missa något samtidigt som dom är bra att ha vid avstämningar. Vi jobbar på samma trygga sätt direkt från start i alla projekt.

 

Vad är en Bucket?

Våra 4 buckets är valda utifrån vår värdekedja där vi fokuserar på att ha tydlig uppföljning och överlämningar inom organisationen.

 

FÖRSTUDIER (ANSVAR OC)
Används utav operativ chef under tidiga skeden innan avtalsskrivning. Under denna finns det även en checklista för överlämning till en projektledare att ta vid.

 

PROJEKTERING (ANSVAR PL)
Används utav projektledaren för att sätta sin veckoplanering, priolistor, status för upphandlingar etc. Här finns det även checklistor att använda sig utav när man ska introducera inköpsavdelningen och sin kommande platsledning.

 

PRODUKTION (ANSVAR PL)
Används utav projektledaren för att förbereda sin överlämning till platsledningen. Här ligger checklistor kring APD, Resurser, Serviser etc som är mer riktade mot produktionen.

 

AVSLUT, ÖVERLÄMNING & EFTERMARKNAD (ANSVAR PL)
Används utav projektledare för att anteckna ned eventuella saker som kan vara intressant för eftermarknad som har hänt under produktionstiden. Upptäckta risker i konstruktion, materialkvalitet etc. Används även för att fånga upp agendan för överlämning till Eftermarknad.

 

Checklistor

Checklistorna i TEAMS är enkla och övergripande. Det är fritt fram att skapa upp nya checklistor ihop med befintliga om så önskas. Risken med att skapa för många/djupt detaljerade checklistor är att tappa helheten och den övergripande statusen för projektet.

 

 

  • Tips: Sätt deadlines på checklistorna så prioriteringsordningen enkelt kan identiferias.

 

Translate »