testar123https://www.h2entreprenad.se

00. TEAMS

 

 

 

Överlämningar och uppföljning i TEAMS

Från och med mars 2022 har vi börjat använda oss utav plattformen TEAMS med tilläggsmodulen ”Tasks”. Tasks ger oss möjligheten att arbeta i på en projekt-dashboard där vi har skapat upp ”Buckets” med tillhörande ”Checklistor”.

 

Dessa checklistor ger oss möjligheter att vara kommunikativa inom projektgruppen och att vi fångar med dom stora delarna i projektet som vi värderar på H2.

 

Buckets

Våra 4 buckets är valda utifrån vår värdekedja där vi fokuserar på att ha tydlig uppföljning och överlämningar inom organisationen.

 

FÖRSTUDIER (ANSVAR OC)
Används utav operativ chef under tidiga skeden innan avtalsskrivning. Under denna finns det även en checklista för överlämning till en projektledare att ta vid.

 

PROJEKTERING (ANSVAR PL)
Används utav projektledaren för att sätta sin veckoplanering, priolistor, status för upphandlingar etc. Här finns det även checklistor att använda sig utav när man ska introducera inköpsavdelningen och sin kommande platsledning.

 

PRODUKTION (ANSVAR PL)
Används utav projektledaren för att förbereda sin överlämning till platsledningen. Här ligger checklistor kring APD, Resurser, Serviser etc som är mer riktade mot produktionen.

 

AVSLUT, ÖVERLÄMNING & EFTERMARKNAD (ANSVAR PL)
Används utav projektledare för att anteckna ned eventuella saker som kan vara intressant för eftermarknad som har hänt under produktionstiden. Upptäckta risker i konstruktion, materialkvalitet etc.

 

Checklistor

Checklistorna i TEAMS är enkla och övergripande. Det är fritt fram att skapa upp nya checklistor ihop med befintliga om så önskas. Risken med att skapa för många/djupt detaljerade checklistor är att tappa helheten och den övergripande statusen för projektet.

Translate »