testar123https://www.h2entreprenad.se

Skyddsronder

Skyddsronder

Skyddsrond är en inplanerad aktivitet som utförs utav H2 personal på våra byggarbetsplatser. Syftet är att systematiskt riskidentifiera arbetsplatsen och proaktivt riskeliminera framtida scenarion som kan uppstå.

Under skyddsronder är det ett ypperligt tillfälle att motivera deltagande underentreprenörer till ordning & reda. Förklara återigen syftet med en god säkerhetskultur kopplat till god hälsa, välmående och trygghet för sina arbetare.

Skyddsronder minst 1 gång i veckan på H2 arbetsplatser

Skyddsronder ska genomföras minst 1 gång i veckan ute i produktion. Inga undantag. Skyddsronder planeras in i BOON enligt struktur vid projektstart.

Skyddsrondsprotokoll (verktyget SmartDok)

Skyddsronder ska utföras via det digitala verktyget SmartDok.
Instruktion för utförande Instruktion Skyddsrond – (SmartDok)
(detta förutsätter att du redan har fått inlogg utav H2 System, ta kontakt vid behov)

  • ”Skyddsrondsprotokollet i SmartDok är en färdig mall, det innebär inte att det finns andra risker på byggarbetsplatsen som måste hanteras.”

Kommunicera ut skyddsrondsprotokoll

Skyddsronder ska mejlas ut till hela projektgruppen. Om ingen kommenterar skyddsrondsprotokollet räknas det som tystaccept och protokoll ansvarsfördelning/anmärkningar gäller. Men riskerna finns kvar och behöver följas upp ute på plats.

Avvikelsehantering

Eventuella anmärkningar i skyddsronden ska åtgärdas av ansvarig part med satt deadline, H2 följer upp anmärkningarna under veckans gång så åtgärd blir utförd i bestämd tid. Anmärkningar som innebär hög risk för personskada ska åtgärdas på plats, alternativ stänga av området och åtgärda det efter skyddsronden/nästkommande dag.

  • ”Vi på H2 ska dagligen arbeta med säkerhetsarbetet, inte bara under den inplanerade skyddsronden.”

Skyddsrondernas mervärde…

Under skyddsronder går man ofta förbi pågående arbetsmoment, fokusområdet är, och ska vara att proaktivt riskidentifiera arbetsplatsen kring säkerheten och dess arbetsmiljö. Däremot finns det möjlighet att även effektivisera sin tid när man går skyddsronden ihop med UE. Du kanske har tagit fram en arbetsberedning och utförandet har precis börjat av arbetet som du går förbi under skyddsronden. Ta kort och observera arbetsordning och tempo.

Komplement: Systematiska skyddsronder

H2 har tagit fram ett komplement till det befintliga arbetsmiljöarbete som heter ”Systematiska Skyddsronder”. I denna presentation går vi igenom bland annat:

1.  Hur ska vi gå vår skyddsrond på effektivaste sätt kopplat mot protokollet?

Samtidigt som skyddsronden utförs är det också ett bra tillfälle att se över hur det går för planerade arbeten och efterlevnad av APD. Detta innebär i praktiken att du behöver avsätta tid innan du går din skyddsrond, exempel nedan.

1. Stäm av hur er nuvarande teoretiska APD ser ut och jämför mot verkligheten. Om APD ej följs kan det ge synergieffekter på arbetsplatsens säkerhet och flöde.
2. Visualisa din arbetsplats om 5, 10, 15, 20 veckor framåt, kan inplanerade UE ta över på ett bra sätt från föregående UE?

Translate »