testar123https://www.h2entreprenad.se

03. Första tiden på H2

Varmt välkommen!

Vi vill att du ska trivas och få en så bra start hos oss som möjligt. Introduktionsprogrammet syfte är att vägleda och visa dig våra värderingar som bolag samt vilka arbetssätt och verktyg vi använder oss utav.

 

För att få en naturlig arbetsgång kommer HR-avdelningen välkomna dig, visa dig runt och förse dig med kontaktinformation och presentera grundläggande verktyg och program. Under er första dag kommer ni även boka in en KUBA-genomgång.

 

KUBA-genomgången kommer vår utvecklingsavdelning hålla i. Under detta mötet kommer vi gå igenom vad KUBA är samt planera in utbildningstillfällen som sedan följs upp med ett platsbesök där vi utvärderar hur just din introduktion har varit. Varje introduktion kommer anpassas utifrån din roll här på företaget.

 

Dagen avslutas med att boka in ett flertal uppföljningsmöten för att ge dig de bästa förutsättningarna här på H2.

 

 

Introduktion Projektledare(PL)

HR-genomgång (DAG 1, förmiddag)
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång (DAG 1, Eftermiddag)
– Entreprenadfabriken (Totalkvalitet)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt
– Boka in utbildningstillfällen(TEAMS-möten) och slutligt platsbesök.

 

TEAMS-möten (Rubriker ses som vägledande)

– Kalkyl & Upphandlingar material & inköp (Möte 1, efter ca 1 vecka)
– Långsiktig planering (Möte 2, efter ca 2 veckor)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (Möte 3, efter ca 3 veckor)
– Stolthet vid överlämning till eftermarknad (Möte 3)
– Uppföljning underentreprenörer (Möte 2, efter ca 2 veckor)
– Vår hållbara affärsstrategi (Möte 2, efter ca 3 veckor)

 

Introduktion Platschef(PC)

HR-genomgång (DAG 1, förmiddag)
– Dagliga rutiner som platschef.
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång (DAG 1, Eftermiddag)
– Entreprenadfabriken (Totalkvalitet)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt
– Boka in utbildningstillfällen(TEAMS-möten) och slutligt platsbesök.

 

TEAMS-möten (Rubriker ses som vägledande)
– Kalkyl & Upphandlingar material & inköp (Möte 1, efter ca 1 vecka)
– Säkerhet och arbetsmiljöarbete. (Möte 1, efter ca 1 vecka)
– Detaljplanering (Tidplan, APD & Arbetsberedningar) (Möte 2, efter ca 2 veckor)
– Uppföljning underentreprenörer (Möte 2, efter ca 2 veckor)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (Platsbesök utförs 1-2 månader efter)
– Stolthet vid överlämning till eftermarknad (Platsbesök)
– Vår hållbara affärsstrategi (Möte 2, efter ca 3 veckor)

 

Introduktion Arbetsledare(AL)

HR-avdelning (DAG 1, förmiddag)
– Dagliga rutiner som arbetsledare.
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång (DAG 1, Eftermiddag)
– Entreprenadfabriken (Totalkvalitet)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt
– Boka in utbildningstillfällen(TEAMS-möten) och slutligt platsbesök.

 

TEAMS-möten (Rubriker ses som vägledande)
– Säkerhet och arbetsmiljöarbete. (Möte 1, efter ca 1 vecka)
– APD (Material, leveranser, arbetsflöden) (Möte 1, efter ca 1 vecka)
– Uppföljning underentreprenörer (Möte 2, efter ca 2 veckor)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (Platsbesök utförs 1-2 månader efter)
– Stolthet vid överlämning till eftermarknad (Platsbesök)
– Vår hållbara affärsstrategi (Möte 2, efter ca 3 veckor)

Translate »