testar123https://www.h2entreprenad.se

Första tiden på H2

Välkommen till oss!

Vi vill att du ska trivas och få en så bra start hos oss som möjligt. Introduktionsprogrammet syfte är att vägleda och visa dig våra värderingar som bolag samt vilka arbetssätt och verktyg vi använder oss utav.

För att få en naturlig arbetsgång kommer HR-avdelningen välkomna dig, visa dig runt och förse dig med kontaktinformation och presentera grundläggande verktyg och program. Under er första dag kommer ni även boka in en KUBA-genomgång.
KUBA-genomgången kommer vår utvecklingsavdelning hålla i. Under detta mötet kommer vi gå igenom vad KUBA är samt planera in utbildningstillfällen som sedan följs upp med ett platsbesök där vi utvärderar hur just din introduktion har varit. Varje introduktion kommer anpassas utifrån din roll här på företaget.
Dagen avslutas med att boka in ett flertal uppföljningsmöten för att ge dig de bästa förutsättningarna här på H2.

Introduktion Projektledare

 • HR välkomnar

  HR välkomnar dig och pratar kring vår företagskultur, kompetensutveckling, fakturahantering mm. Ni avslutar dagen med att boka in ett möte för en KUBA-genomgång.

 • Företagskultur

  HR går igenom och presenterar H2 som bolag, koncernen de olika bolagen och pratar om den företagskultur vi eftersträvar.

 • Arbetsredskap

  Utdelning utav arbetsredskap såsom dator, telefon, arbetskläder och diverse profilprodukter för att välkomna dig till H2!

 • Kontaktvägar & Inlogg

  Vi kikar på kontaktvägar, tjänstemannaöversikt och går igenom vilka som är de närmsta kollegorna i projektgruppen. Detta innebär också att vi pratar kring vem man kan kontakta för vad i första hand. Går även igenom datorn med de programvaror och inloggningar som är förberedda och kort genomgång av vad de används till. (Bluebeam, Trimble, BOON, Winningtemp, Fortnox, Ascendo, Ahlsell, Prevex, Skanska, Beijer osv). Vi fyller i ICE uppgifter i BOON, HaileyHR och fortnox. Stort utrymme ges för frågor och diskussion denna första dag.

 • Kompetensutveckling

  Vi går gemensamt igenom de kravställda utbildningar vi fastställt på H2 och vilka utbildningar du som anställd innehar samt vilka kommande utbildningar som skall bokas in.

 • Ascendo (fakturahantering)

  Vi går gemensamt och kortfattat igenom ascendo, visar vart rutindokument finns i KUBA(dropbox) samt att möte bokas in med ekonomi när det är dags att använda sig av ascendo för första gången.

 • Fortnox (tidrapportering)

  Vi går gemensamt igenom fortnox för att sedan hänvisa till fortnox-rutin

 • KUBA-genomgång

  Vi introducerar dig för vår alldeles egna kunskapsbank där du enkelt kan navigera kring rutiner och processer. Vi ser gärna att du nyfiket letar på detta forum allt eftersom du djupdyker i våra processer. Vi förklarar hur vi projekterar våra projekt och vilka verktyg du som projektledare kommer lägga mest tid på. Vi avslutar med att boka in nya tillfällen för uppföljning.

 • Entreprenadfabriken

  Vi förklarar vår företagsprocess och vilka aktivietet som sker på övergipande plan. Vi lyfter värdet om att arbeta strukturerat och att driva en hög planering inom sitt projekt och vilka mervärden vi får inom bolaget.

 • Rutiner & Dokument

  Vi klickar oss igenom på Kuba och förklarar hur rutiner och processer är uppdelat i naturliga skeden från vår entreprenadfabrik. Senast gällande rutiner och dokument ligger länkat på Kuba.

 • Uppföljning på din första tid

  Vi träffas på ett digitalt möte efter du har landat hos oss. Dina kollegor hjälper dig såklart med löpande frågor och det är nu vi börjar identifiera vad som du tycker dig begränsat utav i din vardag. Det kan vara allt från fakturahantering, projektering, enskilda verktyg, planering och värdering av tid etc.

 • Teams & Dropbox

  Vi bokar in ett tillfälle där vi förklarar checklistorna i Teams och djupdyker kring hur vår mappstruktur hanteras.

 • Trimble (3D-projektering)

  Vi går igenom hur vi driver våra projekteringsmöten samt skriver protokoll för detta forumet.

 • Kalkyl & Upphandling

  Vi går igenom projektets kalkyl, hur innehållet är satt samt vad som förväntas följas upp utav projektledare. Vi tar en titt på våra avtalsmallar och skapar upp möjligheten för digital signering.

 • Kvalitetssäkring

  Vi går igenom kvalitetssäkringens innehåll & mervärden. Vem som gör vad och hur tanken är att man ska få med projektgruppen i sin helhet.

 • Långsiktig planering & BOON

  Vi riktar in oss på planeringsverktyget i BOON och sätter upp delmål kring planeringen i projektet.

Introduktion Platschef

 • HR välkomnar

  HR välkomnar dig och pratar kring vår företagskultur, kompetensutveckling, fakturahantering mm. Ni avslutar dagen med att boka in ett möte för en KUBA-genomgång.

 • Företagskultur

  HR går igenom och presenterar H2 som bolag, koncernen de olika bolagen och pratar om den företagskultur vi eftersträvar.

 • Arbetsredskap

  Utdelning utav arbetsredskap såsom dator, telefon, arbetskläder och diverse profilprodukter för att välkomna dig till H2!

 • Kontaktvägar & Inlogg

  Vi kikar på kontaktvägar, tjänstemannaöversikt och går igenom vilka som är de närmsta kollegorna i projektgruppen. Detta innebär också att vi pratar kring vem man kan kontakta för vad i första hand. Går även igenom datorn med de programvaror och inloggningar som är förberedda och kort genomgång av vad de används till. (Bluebeam, Trimble, BOON, Winningtemp, Fortnox, Ascendo, Ahlsell, Prevex, Skanska, Beijer osv). Vi fyller i ICE uppgifter i BOON, HaileyHR och fortnox. Stort utrymme ges för frågor och diskussion denna första dag.

 • Kompetensutveckling

  Vi går gemensamt igenom de kravställda utbildningar vi fastställt på H2 och vilka utbildningar du som anställd innehar samt vilka kommande utbildningar som skall bokas in.

 • Ascendo (fakturahantering)

  Vi går gemensamt och kortfattat igenom ascendo, visar vart rutindokument finns i KUBA(dropbox) samt att möte bokas in med ekonomi när det är dags att använda sig av ascendo för första gången.

 • Fortnox (tidrapportering)

  Vi går gemensamt igenom fortnox för att sedan hänvisa till fortnox-rutin

 • KUBA-genomgång

  Vi introducerar dig för vår alldeles egna kunskapsbank där du enkelt kan navigera kring rutiner och processer. Vi ser gärna att du nyfiket letar på detta forum allt eftersom du djupdyker i våra processer. Vi förklarar hur vi driver våra projekt på plats och vilka verktyg du som platschef kommer lägga mest tid på. Vi avslutar med att boka in nya tillfällen för uppföljning.

 • Entreprenadfabriken

  Vi förklarar vår företagsprocess och vilka aktivietet som sker på övergipande plan. Vi lyfter värdet om att arbeta strukturerat och att driva en hög planering inom sitt projekt och vilka mervärden vi får inom bolaget.

 • Rutiner & Dokument

  Vi klickar oss igenom på Kuba och förklarar hur rutiner och processer är uppdelat i naturliga skeden från vår entreprenadfabrik. Senast gällande rutiner och dokument ligger länkat på Kuba.

 • Uppföljning på din första tid

  Vi träffas på ett digitalt möte efter du har landat hos oss. Dina kollegor hjälper dig såklart med löpande frågor och det är nu vi börjar identifiera vad som du tycker dig begränsat utav i din vardag. Det kan vara allt från fakturahantering, UE-möten, enskilda verktyg, planering och värdering av tid, Startmöten, Egenkontroller, Arbetsberedningar, Upphandlingar, Hyresprodukter, Kvalitetssäkring etc

 • To Do & Dropbox

  Vi bokar in ett tillfälle där vi förklarar checklistorna i Teams och djupdyker kring hur vår mappstruktur hanteras.

 • Säkerhetskultur

  Vi berättar kring vår säkerhetskultur på H2 och innebörden för en BAS-U hos oss. Hur arbetar vi proaktivt med säkerhetsarbetet och vilka forum vi följer upp den inom.

 • Uppföljning UE

  Vi tar en titt på mallarna och tar några konkreta exempel på hur vi hanterar dessa forum på arbetsplatsen. Vi går även in på API och uppföljning KMA hos vår UE

 • Kvalitetssäkring

  Vi går igenom kvalitetssäkringens innehåll & mervärden. Vem som gör vad och hur tanken är att man ska få med projektgruppen i sin helhet.

 • Långsiktig planering & BOON

  Vi riktar in oss på planeringsverktyget i BOON och sätter upp delmål kring planeringen i projektet.

Introduktion Arbetsledare

 • HR välkomnar

  HR välkomnar dig och pratar kring vår företagskultur, kompetensutveckling, fakturahantering mm. Ni avslutar dagen med att boka in ett möte för en KUBA-genomgång.

 • Företagskultur

  HR går igenom och presenterar H2 som bolag, koncernen de olika bolagen och pratar om den företagskultur vi eftersträvar.

 • Arbetsredskap

  Utdelning utav arbetsredskap såsom dator, telefon, arbetskläder och diverse profilprodukter för att välkomna dig till H2!

 • Kontaktvägar & Inlogg

  Vi kikar på kontaktvägar, tjänstemannaöversikt och går igenom vilka som är de närmsta kollegorna i projektgruppen. Detta innebär också att vi pratar kring vem man kan kontakta för vad i första hand. Går även igenom datorn med de programvaror och inloggningar som är förberedda och kort genomgång av vad de används till. (Bluebeam, Trimble, BOON, Winningtemp, Fortnox, Ascendo, Ahlsell, Prevex, Skanska, Beijer osv). Vi fyller i ICE uppgifter i BOON, HaileyHR och fortnox. Stort utrymme ges för frågor och diskussion denna första dag.

 • Kompetensutveckling

  Vi går gemensamt igenom de kravställda utbildningar vi fastställt på H2 och vilka utbildningar du som anställd innehar samt vilka kommande utbildningar som skall bokas in.

 • Ascendo (fakturahantering)

  Vi går gemensamt och kortfattat igenom ascendo, visar vart rutindokument finns i KUBA(dropbox) samt att möte bokas in med ekonomi när det är dags att använda sig av ascendo för första gången.

 • Fortnox (tidrapportering)

  Vi går gemensamt igenom fortnox för att sedan hänvisa till fortnox-rutin

 • KUBA-genomgång

  Vi introducerar dig för vår alldeles egna kunskapsbank där du enkelt kan navigera kring rutiner och processer. Vi ser gärna att du nyfiket letar på detta forum allt eftersom du djupdyker i våra processer. Vi förklarar hur vi driver våra projekt på plats och vilka verktyg du som arbetsledare kommer lägga mest tid på. Vi avslutar med att boka in nya tillfällen för uppföljning.

 • Entreprenadfabriken

  Vi förklarar vår företagsprocess och vilka aktivietet som sker på övergipande plan. Vi lyfter värdet om att arbeta strukturerat och att driva en hög planering inom sitt projekt och vilka mervärden vi får inom bolaget.

 • Rutiner & Dokument

  Vi klickar oss igenom på Kuba och förklarar hur rutiner och processer är uppdelat i naturliga skeden från vår entreprenadfabrik. Senast gällande rutiner och dokument ligger länkat på Kuba.

 • Uppföljning på din första tid

  Vi träffas på ett digitalt möte efter du har landat hos oss. Dina kollegor hjälper dig såklart med löpande frågor och det är nu vi börjar identifiera vad som du tycker dig begränsat utav i din vardag. Det kan vara allt från fakturahantering, UE-möten, enskilda verktyg, planering och värdering av tid, Startmöten, Egenkontroller, Arbetsberedningar, Upphandlingar, Hyresprodukter, Arbetsplatsintroduktioner etc

 • To Do & Dropbox

  Vi bokar in ett tillfälle där vi förklarar checklistorna i Teams och djupdyker kring hur vår mappstruktur hanteras.

 • Säkerhetskultur

  Vi berättar kring vår säkerhetskultur på H2 och innebörden för en arbetsledare hos oss. Hur arbetar vi proaktivt med säkerhetsarbetet och vilka forum vi följer upp den inom.

 • Uppföljning UE

  Vi tar en titt på mallarna och tar några konkreta exempel på hur vi hanterar dessa forum på arbetsplatsen. Vi går även in på API och uppföljning KMA hos vår UE

 • Kvalitetssäkring

  Vi går igenom kvalitetssäkringens innehåll & mervärden. Vem som gör vad och hur tanken är att man ska få med projektgruppen i sin helhet.

Translate »