testar123https://www.h2entreprenad.se

03. Första tiden på H2

Introduktion Projektledare(PL)

HR-genomgång
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång
– Entreprenadfabriken Totalkvalitet (Dag 1, efter HR-genomgång)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt (Dag 1)
– Kalkyl & Upphandlingar material & inköp (TEAMS-Möte #1 bokas in 1 vecka efter dag 1)
– Långsiktig planering (TEAMS-Möte #2 bokas in 2 veckor efter dag 1)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (TEAMS-Möte #3 bokas in 3 veckor efter dag 1)
– Stolthet vid överlämning till Eftermarknad (TEAMS-Möte #3

 

 

Introduktion Platschef(PC)

HR-genomgång (Dag 1)
– Dagliga rutiner som platschef.
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång
– Entreprenadfabriken Totalkvalitet (Dag 1, efter HR-genomgång)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt (Dag 1)
– Kalkyl & Upphandlingar material & inköp (TEAMS-Möte #1 bokas in 1 vecka efter dag 1)
– Säkerhet och arbetsmiljöarbete. (TEAMS-Möte #1)
– Detaljplanering (Tidplan, APD & Arbetsberedningar) (TEAMS-Möte #1)
– Uppföljning underentreprenörer (TEAMS-Möte #1)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (Platsbesök, TEAMS-möte 2)
– Stolthet vid överlämning till Eftermarknad (Platsbesök, TEAMS-möte 2)

 

 

Introduktion Arbetsledare(AL)

HR-avdelning (Dag 1)
– Dagliga rutiner som arbetsledare.
– Företagskultur  (Schysst & Jämställd arbetsplats)
– Kompetensutveckling och utbildningar
– Grundläggande Fortnox (Tidrapportering)
– Grundläggande Ascendo (Fakturahantering)
– Boka in Kuba-genomgång.

 

Kuba-genomgång (Alla möten bokas in dag 1)

– Entreprenadfabriken Totalkvalitet (Dag 1, efter HR-genomgång)
– Nyfikenhet kring eftersöka tidigare erfarenheter och arbetssätt (Dag 1)
– Säkerhet och arbetsmiljöarbete. (TEAMS-Möte #1 bokas in 1 vecka efter dag 1)
– APD (Material, leveranser, arbetsflöden) (TEAMS-Möte #1)
– Uppföljning underentreprenörer (TEAMS-Möte #1)
– Kvalitetsbedömningar i ett projekt (Platsbesök utförs 1-2 månader efter)
– Stolthet vid överlämning till Eftermarknad (Platsbesök)

Translate »