testar123https://www.h2entreprenad.se

Energieffektiva byggen

Intro

Först kan det vara sunt att börja med att fråga sig varför, vad är det vi skall göra och när. Bygg och fastighetsverksamheten i sverige står för ungefär 34% av hela sveriges energianvändning. Nu står förvisso fastighetförvaltning för dryga 80% av detta, mestadels från uppvärmning. Men samtidigt har har fastighetsförvaltning halverat sina utsläpp från uppvärmning de senaste 20 åren, varpå den producerande byggverksamheten inte förbättrat utan står istället för två tredjedelar av utsläppen inom sektorn.

 

Med det i ryggen kanske det är lätt att skylla på att det är ett nödvändigt ont innan huset sätts i förvaltning, men vad är det egentligen som skiljer det driftsatta huset gentemot det som vi bygger? Varför kan inte vi nyttja samma energieffektiva konstruktion och uppvärmning även under produktionsskedet?

 

 

 

 

Projektering

Börja under designprocessen. På samma sätt som vi ritar husets optimala vs-dragningar eller grundläggning så är uppvärmningen en variabel som kan styra hur man bygger huset. Det kan vara t.ex. stick i undercentralen eller slangdragningar till trapphusen som enbart är temporära för värmen under byggtid. Att låta projektören som ritar systemet presentera möjligheter och korrekta data från just detta hus förutsättningar istället för att låta en oinsatt hyrfirma räkna högt kommer undvika att spilla energi.

 

Målet under projekteringen är att identifiera ett vägval för hur uppvärmningen skall ske och hur man så långt som möjligt kan nyttja byggnadens permanenta system såsom fjärrvärme, bergvärme eller liknande även under byggtiden istället för temporära lösningar med direktverkande elfläktar eller oljevärmare som påfrestar både miljön och plånboken mycket mer.

 

Om du skall skicka förfrågan på att hyra utrustningen, ta och rita upp en tydlig plan för vad du behöver, längd på slangdragning och antal enheter som skall värma så du hamnar så nära verkligheten som det går. En fördel är att du sedan via deras offert kan kolla med typ Ahlsell vad kopplingar och allt kostar att köpa, för du vet vad vi säger om att hyra saker.

 

Till din hjälp har du även en enkel excelsnurra där man matar in antal dagar och storlek på ytan och får driftskostnader för perioden samt huruvida man skall köpa eller hyra utrustningen. Den är gjort utifrån enklast möjliga scenario så använd den med sunt förnuft. Du hittar den via länken här.

 

 

 

 

APD Utvändigt

Vi börjar med utsidan, det är den vi börjar med och lämnar sist efter oss, det är även där det lätt kan bli stökigt ifall man inte får utfört arbeten i rätt ordning. Skapa tydliga stråk för leveranser, materialplacering och transportvägar för varje skede. Minska onödiga flyttar, material skall vara på plats där och när vi behöver det. Att ställa materialet fint på rad är en självklarhet men hur ser leveransvägen dit ut, kan vi ställa det där det behövs i huset istället? Jobba aktivt med leveranser när produktionen blir mer detaljerad eller om det ändras i tidplan. Enklast blir det om man istället för veckovis börjar högst upp i hierarkin och benar ut det därifrån för att få en grov uppskattning om vilka faktorer som styr och ställer för oss i framdriften. Testa med grundläggning, stommontage, vs-schakt, fasad, byggkomplettering och finplanering. Vilka skeden kommer behöva torrt, varmt, ström, vatten eller ta ytor i anspråk, hur löser vi detta eller flyttar runt och således undviker problemet? Mer matnyttiga tips kring APD hittar du via denna länk och framförallt via dina kollegor som bollplank med bra erfarenheter och tips.

 

 

APD Invändigt

Likt utsidan måste vi sätta målet och jobba oss dit. Ta exempel ifall radiatorerna skall igång som byggvärme, då behöver dom monteras på en yttervägg som är målad bakom och isolerad på utsidan och upptill på taket, fönster och dörrar är monterade och tätade. Undercentralen är färdigbyggd och driftsatt. Det handlar ju inte bara om att vara energieffektiv genom att använda fjärrvärme istället för direktverkande el, vi värmer för en bra arbetsmiljö där installationerna eller dörrarna i slutändan är producerade för att nyttjas i projektet. Att montera temporära dörrar eller omständiga dragningar är det sämsta vi kan göra i miljösynpunkt, det bästa jobbet är det man kan undvika. Genom att göra en arbetsberedning för momenten kan man lätt identifiera behov och skapa en plan. Precis som alla delar så är det A&O att följa upp planen, kontrollera med termometer vid projektens checkpunkter, dörrar/fönster/öppningar i klimatskal är täta. Kan man minska antalet dörrar som slussar genom klimatskalet? har alla dörrstängare? kan man ha dubbel vinterväv?

 

 

 

Jobba aktivt!

Våga utvecklas med uppgiften, ta beslut genom beräkningar och tips från kollegor snarare än befintliga paketlösningar. Ibland kan det vara rättfärdigat att spetsa grundvärmen med diesel vid toppar av kyla om det skulle innebära att vi inte behöver köpa en maskinpark om/ifall/att. Tänk och väg in flera förutsättningar och jobba med A/B tester där man kan ha en backup ifall din första plan inte skulle fungera. Det viktigaste är att man följer upp hur väl planen faller ut, förbrukningskostnader eller andra variabler kan förändras varpå man lär anpassa sig…

 

 

Translate »