testar123https://www.h2entreprenad.se

BOON

Planering, Planering & Planering!

Grunden i vårt företag och en stor anledning till framgång i våra projekt är god planering tillsammans med följden av den. Plattformen som vi utvecklar själva hjälper dig att planera, presentera och följa upp tillsammans med alla inblandade i projektet, från projektering till eftermarknad. Tidplanen skapas upp av arbetschefen inför kontraktsskrivning sedan tilldelas projektledare att ta vid och justera ner till minst plannivå och låsa innan produktionen börjar. Följ nedan steg för att säkerställa att systemet kan arbeta som det är tänkt.

1. Fyll i din projektdata ( Ansvar PL )

Via projektöversikten väljer du i menyn projektinställningar, se till att alla fält ifylles samt koppla genvägarna genom att kopiera länk till dokumentens placering på dropboxen, därefter fylles alla hittils som jobbar med projektet, är inte alla upphandlade så ifylles detta snarast möjligt.

2. Koppla din projektdata ( Ansvar PL )

Via tidplanen för projektet skall du nu säkerställa att systemet förstår vad det är för arbete som görs samt vem som är ansvarig för det som är planerat. Redan från start finns det en grundstruktur med korrekt koppling som du kan utgå ifrån. Om du kopierar eller duplicerar händelser i tidplanen kommer kopplingar följa med, men skapar du nya händelser kommer du vara tvungen att se till att kopplingen blir rätt, annars kommer inte dagboken fungera som det är tänkt.

Det finns på etapp- eller momentnivå under fliken ”Ansvarig” ett fält som heter ”UE-Link” där du skall välja vilket yrkesområde som utför arbetet som är planerat, det är alltså enligt rubriken i organisation under projektinställningar som du kopplat sedan punkt 1, se på exempel under ”Lgh komplettering” hur upplägget ska se ut.

Instruktion för underentreprenörer (ENG)

Skapa felrapport i BOON

Translate »