testar123https://www.h2entreprenad.se

03. Projektets KMA

Upprätta projektets kvalitetsdokumentation. ( Ansvarig PL )

 

Det är upp till projektledaren att efterleva H2 rutin vid uppstart utav projektet. Det startar med att komma igång i TEAMS och använda mallen för nya projekt och påbörja gå igenom checklistorna där. Parallellt med TEAMS startar man även igång med KMA-dokumentationen.

 

Checklista för KMA-dokumentation hittar via länken här.

 

Vår produkt är kvalitet att vara stolt över!

H2’s kvalitetspolicy innebär att alltid sträva efter högsta kvalitet, effektivitet och slutresultat.

 

Som hjälpmedel för att våra rutiner efterföljs har vi 10st kontrollpunkter som administreras i ett system som heter SmartDoc. Kontrollen sker månadsvis av platsledning eller projektledare. Resultatet som kan bli maximalt 155 poäng och alla projekt presenteras för samtliga på H2 både projektvis och sammanställt för hela organisationens medelpoäng som skall ligga på grön nivå ( 120 poäng )

Translate »