testar123https://www.h2entreprenad.se

Grundläggning

  • Viktigt information

  • Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring våra vanligaste arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).
  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att projektet byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.

Markens förutsättningar – Geoteknik

I flertalet av våra projekt brukar det redan finnas en framtagen geoteknisk markundersökning som är framtagen utav våra beställare. Syftet med geotekniska rapporten är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Med hjälp utav underlaget kan vi under projekteringen välja en metod för dimensionering och tekniska lösningar vid grundläggning och förstärkning.Lera, Sand, Berg.. Metodval anpassas

Leriga förhållanden i Göteborg – H2 Projekt (Önneredsbodarna)

Sandiga förhållanden i Haninge, ”platta på sand” – H2 Projekt (Jordbro)

Steniga förhållanden i Nacka, ”platta på berg” – H2 Projekt (Nya Gatan)

Pumpbrunnsystem

Grundvattensänkning gör vi när vi har högt vattentryck där vi bygger. Ett vanligt sätt att hantera det är genom ett pumpbrunnsystem som går till en sedimentering för att sedan släppa ut vattnet igen till dagvattenbrunn. Hantering av grundvatten ska framgå i miljöplanen.

Arbetsberedning och funktion för grundvattensänkning
Foto på hängande pump

Skyddsbetong, ett alternativ vi kan få mervärde utav i längden

H2 har i flera projekt, framförallt på områden som leran dominerar valt att gjuta en skyddsbetong.
Skyddsbetong är en investering i både arbetsmiljö och framdrift för grundläggningen där man blir av med leran i tidigt skede och utgör en grund som både pålmaskinen och övriga arbetare kan gå på. Vid pålning gör man flertalet ursparningar där pålarna ska ner.

Ursparning för pålar, markduk i botten och distanser på plyfa bitar för att förbättra stabiliteten.Pålentreprenaden får en ren och fin arbetsplats istället för att arbeta i lera.

Formning

När schakten var gjord och det är dags för pålmaskinen att börja sitt arbete, kan man börja med att ta in två arbetare som börjar med att knyta hisskorgar och tillverka formluckor om detta inte redan finns. Tänk på när pålarna ska kapas att det finns kapmån för Pålkaparen, i regel vill dom ha 20 cm från makadam till kapstrecket, men absolut inte nödvändigt. 10 cm räcker fint.

När både pålmaskin och kapare har kommit en bit så är det dags för formning och att fylla upp de områden där det inte är ex. voter. I regel kommer vi använda oss av formluckor som är 600mm höga då de går att skicka vidare till flera objekt. Använd 45x95x5400 C24-virke för stommarna och formplywood 12x1200x2500.

Till strävor använder vi oss av 21x95mm formvirke . När man stävar formen är de lite olika på vilket material man har i marken men man använder fem strävor per lucka.

Sen kommer vi till innerform/voter då använder vi oss av pecafil eller kanalplast. Bägge har för- & nackdelar, men det beror lite på vad man har jobbat med innan.

Pecafilen beställer man färdigbockad med den höjden man ska ha. ( ex. 400×200 ) Kanalplast kapas på plats i rätt höjd, det går snabbt och lätt med cirkelsåg.

När man ska sätta ut dessa formar se till att ni har använt tillräckligt med distanser så att korgen inte viker sig eller att pecafil/kanalplast trycks intill korg. I detta läge tipsar jag om att använda ”Toblerone” Nätstöd.

Distanser

Ståldistanser/distansstöd av olika modell är tillverkad av grov ståltråd eller armeringstråd. Ståldistanser används i regel alltid som distans av olika armeringslager inne i betongkonstruktionen skyddade av betongenstäckskikt. Olika modeller av ståldistanser används beroende på konstruktionsdel och hur den distansen kommer att belastas. Tyngre armering -> grövre distanser. Distanserna fyller ingen konstruktiv funktion.

Armeringsdistanser av betong används generellt som distans mellan ytan och det ytligaste armeringslagret. Betongkvaliteten i distansen ska motsvara betongkvaliteten i omgivande betong. Betongdistanser används vid tyngre armering där plastdistanser inte är tillräckligt starka.

Plastdistanser används precis som betongdistanser mellan ytskiktet och det ytligaste armeringslagret. Det finns mängder med olika typer av plastdistanser alla med sina speciella egenskaper och funktion.

Z-linjal – Betong
Plastklossar, betongkloss, Nätstöd

Translate »