testar123https://www.h2entreprenad.se

xx. Grundläggning (Utkast)

Table of Contents
  • Viktigt information

  • Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).

 

  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att projektet byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.
Translate »