testar123https://www.h2entreprenad.se

Boon release notes

 

2.25 (2022-06-23)

– Buggfix där användare översta raden i tidplanen försvann i menyn
– Buggfix där API-filer för granskning laddas ner/öppnas i ny flik
– Optimerat sökfunktionen i organisation

 

2.22 (2022-06-01)

– Buggfix där användare inte såg sina tilldelade projekt
(kvarstår problemet prova rensa cache enligt denna instruktion)
– Adderat funktion så man kan ladda upp filer på företag manuellt via kontaktkortet
– Adderat funktion så beställare kan läsa dagboksblad i projektet, detta sker genom att man byter användaren till behörighet ”Beställare” (Detta byte kan endast göras av administratörer i systemet dvs. Rikard, Jesper, Sylvia och Eric.)

 

2.20 (2022-05-20)

– Fixat bugg där användare inte kom åt företagets filer för granskning vid API

– Adderat åtkomst till filer för granskning på personkort ( Intyg osv. )

– Städat i layouten för meny/filter på organisationssidan

– Adderat funktion för att ta bort eller sammanfoga dubletter av person

 

1 Juni 2022 blir det en dragning på distans där vi går igenom den nya funktionen för att radera dubletter, varför den finns och hur den fungerar. Platschef + Projektledare får inbjudan till detta kommande vecka.

Translate »