testar123https://www.h2entreprenad.se

Etablering

Viktig information

  • Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring arbetsmoment. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste gällande lagar, förordningar, kontraktskrivelser och föreskrifter(AMA, BBR, PBL och AFS).

 

  • Vi har valt att inte skriva gällande krav på Kuba, från tex (AMA, BBR, PBL och AFS). Anledningen är att projektet byggs utifrån olika versioner av tex BBR, vilket då leder till felaktig information.

 

Utvändig vision

 

Invändig vision (KONTOR)

Alla våra arbetsplatser ska vara schjyssta och arbetsvänliga. Besökarnas första intryck kommer ha påverkan på hur man efterlever ordning och reda. Vi ser gärna fokus på en minimalistiskt stil som utstrålar struktur och renlighet.
Inventarier köps vanligtvis in från IKEA.
Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2020-1 Arbetsplatsen utformning

 

Tips:
1. Att bygga in skohyllan vid entré, bidrar till ett trevligt bemötande av struktur (Kontor)
2. En grön växt eller två bidrar med liv och energi
3. Matta och gardiner bidrar till bättre akustik och arbetsmiljö
4. Välplanerad belysning bidrar till bättre arbetsmiljö och gör det även hemtrevligt.
5. Tänk på att ha stora soptunnor med lock där volymen tillgodoser behovet och räcker mellan städningarna.
6. Ett större välplanerat köp är bättre än flera små som är tidskrävande.  (toalettpapper, tvål etc..) 

 

Invändig vision (MANSKAP)

Alla våra arbetsplatser ska vara schjyssta och arbetsvänliga. Besökarnas första intryck kommer ha påverkan på hur man efterlever ordning och reda. Vi ser gärna fokus på en minimalistiskt stil som utstrålar struktur och renlighet.
Inventarier köps vanligtvis in från IKEA.
Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2020-1 Arbetsplatsen utformning

 

Risker vid förstudie

Lång handläggningstid för bygglovet från kommun.
Lägesplacering. (Undvik att flytta omkring etablering)
Risk att samordning av interna resurser ej passar projektet.

 

Risker vid montage

Risk med lyft med kranbil.
Risk med stegar vid montage.
Utförande tätning. 
Inventarier som gått sönder under transport.

 

Avtal

H2 äger egna bodar, dessa faktureras internt på projekt.
Bodtransport bokar vi vanligtvis med ”Dalums Kran & Maskin”. (2st bodar / lastbil)
Samordning sker med det projektet som kommer att avetableras. Se över behovet för projektet om alla bodar behövs eller om det behöver kompletteras med bodar. Ha en nära dialog med resursplanerare på H2. (COO/VD).

 

Bygglovshandlingar

Vi kan enkelt rita våra egna bygglovshandlingar för bodarna i Bluebeam på ett kostnadseffektivt sätt.  Detta utförs vanligtvis av projektledare med goda kunskaper i Bluebeam. Ta hjälp med H2 Utveckling för vägledning om ni är osäkra. Teknisk beskrivning finns också internt som brukar vara uppskattat till bygglovsansökningar.

 

Läs noggrant vad kommunen efterfrågar i bygglovsskedet. ”Vanligtvis” går våra inskickade bygglov smärtfritt igenom om nedan handlingar finns med. Varje kommun kräver olika nivåer & detaljer på bygglovshandlingar. Det är upp till ansökare hos H2 att identifiera vilket underlag som behöver tas fram.

 

1. Ansökan om tillfälligt bygglov för byggbodar (hämtas från resp kommun)
2. Handlingsförteckning
3. Teknisk beskrivning
3. Fasadritning
4. Lokalisering (Satellitfoto från google maps)
5. Nödutrymningsplan (Kontor & Manskap inkl möblemang)
6. Primärkarta (Lägeskontroll, minst 4.5 m från fastighetsgräns om möjligt, då undviker vi att grannar ska ha talan)
7. Reviderings PM (om komplettering krävs för bygglovet skapas ett reviderings PM upp)

 

 

Arbetsordning

Identifiera vilken typ av bodetablering ni kommer använda er utav? Säkerställ att ni har korrekt måttkedjor, anslutningar blir välplanerade inför placering. 

Förberedelser med packad sprängsten och avvägning utav ytan. Ingrävning för VA och en tankegång kring inkommande EL.

Träram (2st byggregel 45+45 liggandes) med 100mm isolering

 

Tätningsremsa på långsidorna för att förhindra luftdrag.

Vilket lyft är den bästa lösningen för just er arbetsplats?
(Undvik mellanlagring som kräver mer lyft)

Identifiera hur kopplingar på bodetablering spänns åt på rätt sätt. Det kommer spara er tid och säkra arbetsmiljön.

Identifiera och säkerställ att tätning utav er bodetablering blir utfört på ett kvalitativt sätt.

Identifiera VS-arbeten?

Identifiera Elinstallationer, något skadat från leveransen?

Identifiera hur vi vintersäkrar bodarna?

Identifiera underhållsplanen (städning etc)

 

APD

Se över förutsättningarna på plats. Undvik att samla bodar på upplag vid montage, arbeta med lyft direkt från lastbil. Undvik att flytta etablering under projektets gång, placera den strategiskt från början om så är möjligt.

 

Leveranser

Hur täcker vi bodarna inför leveranser så att nästkommande projekt får bra förutsättningar vid användning. Säkra fast inventarier och packa ihop medskickande tillbehör i lådor/pallkrage.

 

Utförare (Utbildning & Kompetenskrav)

Egenkontroller

Några exempel på kontrollaktiviteter. Hur säkerställer ni att att arbetsmomentet utförs till rätt kvalitet?

1. Lägeskontroll
2. Packningskontroll på bädd
3. Gå igenom skicket på bodarna (Något som gått sönder vid transport?)
4. Lyftutrustning (Säkra lyft)
5. Arbetsmiljö vid montage (säker placering stegar, fallskydd).
6. Utförande på tätningar
7. Säker elutrustning efter transport, be elektriker gå igenom?
8. Övriga punkter i godkänt bygglov att beakta? (Brand och utrymningsplanen uppfylls som lovat?)

Rätt utrustning/verktyg till att koppla ihop bodarna sparar mycket tid.

 

Brandskyddskrav

1. Se punkter från bygglovet. (startbesked)

Enligt bygglovskrav, brandsläckare och brandvarnare i kontor och manskap.
Fria utrymningsvägar.

 

Fuktkrav

N/A

 

Tillgänglighetskrav

1. Se punkter från bygglovet. (startbesked)

 

Ljudkrav

N/A

 

Säkerhet, Arbetsmiljö & Ergonomi

– Dörrstängare på alla ytterdörrar
– Innertemperatur ska ligga runt 21 C.
– Om lampor behöver bytas ut så ska rörelseaktiverade glödlampor sättas in.
– Uttag för datorer, laddare och lampor m.fl. ska ha timer. ( Av alla dagar 21.00 – 04.00 )
– Om vi byter torkskåp; byt till fuktstyrda torkskåp
– Elementen ska inte stå på mer än 21°C / mellaneffekt

Translate »