testar123https://www.h2entreprenad.se

01. Etablering (UTKAST)

Viktig information

Syftet med erfarenhetsåterföringar är väcka tankar och idéer kring våra olika arbetsmomentet. Projektgruppen ansvar att tolka innehållet på Kuba för att säkerställa arbeten i varje situation uppfyller kraven i senaste göllande lagar, förordningar, föreskrifter och råd från myndigheter. (AMA, BBR, SS och AFS)

 

Utvändig vision

Invändig vision (KONTOR)

Alla våra arbetsplatser ska vara schjyssta och arbetsvänliga. Besökarnas första intryck kommer ha påverkan på hur man efterlever ordning och reda. Vi ser gärna fokus på en minimalistiskt stil som utstrålar struktur och renlighet.
Inventarier köps vanligtvis in från IKEA.
Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2020-1 Arbetsplatsen utformning

 

Tips:
1. Bygg in skohyllan vid entré i plyfa, bidrar till struktur och välkommande (Kontor)
2. En grön växt eller två bidrar med liv och energi
3. Matta och gardiner bidrar till bättre akustik och arbetsmiljö
4. Enklare belysning bidrar till bättre arbetsmiljö och gör det även hemtrevligt.
5. Tänk på att ha stora soptunnor med lock.
6. Tänk på att köpa ett större lager med bruksvaror.  (toalettpapper, tvål etc..) 

 

Invändig vision (MANSKAP)

Alla våra arbetsplatser ska vara schjyssta och arbetsvänliga. Besökarnas första intryck kommer ha påverkan på hur man efterlever ordning och reda. Vi ser gärna fokus på en minimalistiskt stil som utstrålar struktur och renlighet.
Inventarier köps vanligtvis in från IKEA.
Grundläggande föreskrifter finns i AFS 2020-1 Arbetsplatsen utformning

 

Risker vid förstudie & montage.

Lång handläggningstid från kommun.
Risk att samordning av interna resurser ej passar projektet.
Risk med lyft med kranbil.
Risk med stegar vid montage.
Utförande tätning.
Lägesplacering. (Undvik att flytta omkring etablering)
Inventarier som gått sönder under transport. Identifiera detta omgående.

 

Avtal

H2 äger egna bodar, dessa faktureras internt på projekt.
Bodtransport bokar vi vanligtvis med ”Dalums Kran & Maskin”. (2st bodar / lastbil)
Samordning sker med det projektet som kommer att avetableras. Se över behovet för projektet om alla bodar behövs eller om det behöver kompletteras med bodar. Ha en nära dialog med resursplanerare på H2. (COO/VD).

 

Bygglovshandlingar

Vi kan enkelt rita våra egna bygglovshandlingar för bodarna i Bluebeam på ett kostnadseffektivt sätt.  Detta utförs vanligtvis av projektledare med goda kunskaper i Bluebeam. Ta hjälp med H2 Utveckling för vägledning om ni är osäkra. Teknisk beskrivning finns också internt som brukar vara uppskattat till bygglovsansökningar.

 

Underlag för ett godkänt tillfälligt bygglov.
Läs noggrant vad kommunen efterfrågar i bygglovsskedet. ”Vanligtvis” går våra inskickade bygglov smärtfritt igenom om dessa handlingar finns med. Varje kommun kräver olika nivåer & detaljer på bygglovshandlingar.

 

1. Ansökan om tillfälligt bygglov för byggbodar (hämtas från resp kommun)
2. Handlingsförteckning
3. Teknisk beskrivning
3. Fasadritning
4. Lokalisering (Satellitfoto från google maps)
5. Nödutrymningsplan (Kontor & Manskap inkl möblemang)
6. Primärkarta (Lägeskontroll, minst 4.5 m från fastighetsgräns om möjligt, då undviker vi att grannar ska ha talan)
7. Reviderings PM (om komplettering krävs för bygglovet skapas ett reviderings PM upp)

 

 

Arbetsordning

Markentreprenör förbereder med packad sprängsten och väger av ytan noggrant. Mark gräver in för VA.

Träram (2st byggregel 45+45 liggandes) med 100mm isolering.

 

Tätningsremsa på långsidorna för att förhindra luftdrag.
Se till att tätningsremsan anpassas beroende container.

Lyft sker direkt från lastbilarna. Mellanlagring undviks.

Identifiera kopplingarna på etableringen och införskaffa rätt verktyg för att spänna åt. Det kommer spara er tid och säkra arbetsmiljön. Bild visar koppling på Containexbod.

Noggrann tätning utförs på tak med takpapp och tejp.

Rörmokaren gör invändig VS-arbeten med inkoppling varmvattenberedare och rördragning.
Elektriker ska göra syn på elektroniken så ingenting är skadat från leveransen.

Generellt ska installationsdragningar på utsidan vara snyggt utfört med raka stråk. Välisolerat avloppstråk och fuktsäkra elkopplingar.

APD

Se över uppställningsplats för kommande lyft. Undvik att samla bodar på upplag. Arbeta med lyft direkt från lastbil.
Undvik att flytta etablering under projektets gång, placera den strategiskt från början om så är möjligt.

 

Leveranser

Täck bodarna inför leveranser.

 

Utförare (Utbildning & Kompetenskrav)

2-3st gubbar, ingen specifik utbildning för bodmontage.
1st lastbilskranförare (intyg för lyft)

Egenkontroller

1. Lägeskontroll
2. Mark packningskontroll på bädd
3. Gå igenom skicket på bodarna (Något som gått sönder vid transport?)
4. Lyftutrustning
5. Arbetsmiljö vid montage (säker placering stegar).
6. Tätning på tak.
7. Säker elutrustning efter transport, be elektriker gå igenom.
8. Övriga punkter i godkänt bygglov att beakta? (Brand och utrymningsplanen uppfylls som lovat?)

 

Brandskyddskrav

1. Se punkter från bygglovet. (startbesked)

Enligt bygglovskrav, brandsläckare och brandvarnare i kontor och manskap.
Fria utrymningsvägar.

 

Fuktkrav

N/A

 

Tillgänglighetskrav

1. Se punkter från bygglovet. (startbesked)

 

Ljudkrav

N/A

 

Säkerhet

Säkra lyft
Arbete från stegar

 

Arbetsmiljö & Ergonomi

Rätt utrustning till koppla bodarna. Sparar även mycket tid.
Noggrann med att stegarna står säkert på marken vid enklare arbete.

 

Translate »