testar123https://www.h2entreprenad.se

H2 Entreprenad vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR.

Vi på H2 Entreprenad uppskattar ditt besök på denna sida. Vi värnar om att på bästa sätt skydda den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda alla personuppgifter på bästa sätt. Nedan följer information om hur vi kan använda personuppgifter och vilka rättigheter individer har.

Denna policy gäller för H2 Entprenad tillsammans med övriga bolag inom koncernen Hanssons Hus AB (”koncernen”). I denna policy då ”vi”, ”vår”, ”våra” och ”oss” benämns hänvisar det till något eller alla nämnda bolag och alla dess anställda.

Användande av personuppgifter

Via våra hemsidor har personer möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med oss. Vid begäran om kontakt, lämna sådan information som behövs för att efterkomma en begäran samt information för att hålla fortsatt kontakt i det aktuella ärendet. Alternativt fyll i något av våra fasta formulär för kontakt. Vi använder endast personuppgifter som behövs för att uppfylla det aktuella syftet. Uppgifter kan komma att delas med någon av våra samarbetspartners i de fall då en partner behöver engageras för att administrera det aktuella ärendet. I övrigt kommer vi inte att dela information med någon annan part. All eventuell delning med annan part regleras av ett biträdesavtal. När informationen uppfyllt det syfte för vilken den samlades in för kommer alla personuppgifter att gallras eller raderas inom rimlig tidsperiod om inget annat förekommer som rättslig grund som tillhåller oss rätten att spara uppgifterna under en längre period. Exempelvis via lagkrav eller krav från annan myndighet om att utlämna/spara uppgifter för att t ex upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och eller andra brott.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar alltid tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, mot obehörig ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifter, liksom mot annat slag av otillåten behandling av personuppgift.

E-post

Bilaga 2 i vår integritetspolicy innehåller en specificerad E-post policy som sammanfattas med följande punkter i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) rekommendationer angående e-posthantering:

  • När vi mottagit och läst e-post, bedöms det om de eventuella personuppgifterna ska behandlas vidare och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för de specifika uppgifterna.
  • Vi skickar inte känsliga personuppgifter via oskyddade e-postmeddelanden.
  • Vi informerar på våra hemsidor om denna policy och länkar till den samma i våra e-post signaturer.
  • Alla inom organisationen är informerade om denna policy och de regler och rutiner som gäller för hur vi behandlar personuppgifter som kan förekomma i e-postmeddelanden.

Dina rättigheter

En person som är registrerad i något av våra system har rätt att få ett utdrag ur våra system med allt som finns registrerat om personen. Registerutdraget är kostnadsfritt för den registrerade en gång per kalenderår. Om personen begär flera registerutdrag i snabb följd har vi rätt att ta ut en administrativ ersättning för att lämna ut materialet eller i vissa fall neka att lämna ut uppgifterna.

En begäran om personuppgiftsutdrag administreras endast om den inkommer till någon av följande e-postadresser:

En begäran kommer att hanteras inom 30 arbetsdagar från att personen i fråga har fått en bekräftelse på att ärendet har registrerats av oss.

Personer har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som tidigare lämnats, eller återkalla ett tidigare lämnat samtycke och meddela att fortsatt behandling av personuppgifter motsättes eller att personen inte önskar ta emot fortsatt information från oss.

Personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till andra eventuella åtaganden vi kan ha mot personen. För rättning eller ändring av personuppgifter kontakta er kontaktperson direkt eller skicka ett e-postmeddelande till någon av våra personuppgifts adresser. För att kunna tillgodose personens önskemål om rättning, ändring eller radering ange fullständiga uppgifter samt ange i vilket sammanhang uppgifter har lämnats till oss. Utan denna information, tillsammans med en säker identifiering, saknar vi möjlighet att kontrollera, rätta eller radera personuppgifter.

Vi värnar om att på bästa sätt skydda den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda alla personuppgifter på bästa sätt. 

Års- & Hållbarhetsrapport 2020
Vi ser tillbaka på ett väldigt speciellt år där vi som bolag trots pandemin kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är ett starkt lag med stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro.
Läs mer

VÅRA PROJEKT

2022
2014

Antal enheter i produktion 1508st
Färdigställda enheter 1249st

2021 Najaden Västerås
2021 Origo Järfälla
2021 Fruängen 2 Enköping
2021 Väppeby 1 Uppsala
2021 Jordbro Västra Haninge
2021 Jordbro Östra Haninge
2021 Björkvallen Uppsala
2020 Nya Gatan Nacka
2021 Kung Oskar Kv. A Lund
2021 Norra Hamnen Enköping
2020 Solkvarteret Malmö
2020 Kv. Myntet Göteborg
2020 Fruängen Enköping
2019 Drabanten Upplands Väsby
2020 Rudbeckia Uppsala
2019 ÖSB2 Uppsala
2018 Kung Oskar Kv. B Lund
2019 Florahuset Midsommarkransen
2018 Barkarby SIX Järfälla
2020 Domherren Ulricehamn
2019 Bikarbonatet Hökarängen
2019 Apelvägen Älta
2020 Björnvägen Älta
2019 Flatås Alléer Göteborg
2019 Cykelkungen Uppsala
2018 BRF Önneredsbodarna Göteborg
2018 Älvan Enköping
2017 Tryffelvägen Uppsala
2016 Kv Neptun Västerås
2018 Dragonvägen Upplands Väsby
2018 Kyrkoheden Enköping
2016 Stiba HK Borås
2016 Hotell Lassalyckan Ulricehamn
2016 BRF Skeppsträdgården Etapp 2 Malmö
2015 BRF Skeppsträdgården Etapp 1 Malmö
2015 Rudbecks Hus Sollentuna
Visa fler
Translate »